Biologisch

Bij ons op de boerderij kiezen we voor een natuurlijke werkwijze in de gehele keten. Dit betekent voor ons vanaf de basis (grond) tot aan de verkoop van onze kaas. Onze ervaring leert dat hoe minder er ingegrepen wordt, des te lekkerder onze kaas smaakt. Om maar een aantal voorbeelden te noemen: kunstmest, bestrijdingsmiddelen, synthetische vitamines, geraffineerd zout, GMO krachtvoer, calcium chloride, salpeterzuur en natamycine worden bij ons niet toegepast. Tijdens het kaasmaakproces houden we het ook zo eenvoudig mogelijk: homogeniseren, ontromen, thermiseren/pasteuriseren of bactofugeren doen we niet.

Om meer antwoorden te kunnen geven hebben we onze klanten gevraagd om hun vragen te stellen omtrent onze biologische bedrijfsvoering. Hieronder de Q&A`s:

Q(uestions) & A(nswers)
 1. Wordt er helemaal geen antibiotica gebruikt op jullie boerderij?

  Jazeker. Het is een misvatting dat biologische bedrijven geen antibiotica mogen gebruiken. Echter er zit een verschil in hoe er met antibiotica omgegaan wordt, in vergelijking met de gangbare melkveehouderij. In de basis is er niets mis met antibiotica, mits het verantwoord gebruikt wordt. Wij zullen alleen antibiotica gebruiken als een koe niet zonder kan, door bijvoorbeeld een operatie. De visie van bedrijven die geen antibiotica gebruiken delen wij niet. Vanuit de biologische gedachte en als dierenliefhebber hoor je een dier te behandelen zodat die kan genezen. 
  Als wij een koe behandelen dan zullen we de melk van de koe niet verwerken over een langere periode, langer dan in de gangbare melkveehouderij verplicht is. Dat kost helaas geld, maar dan hebben we er wel weer een gezonde blije koe voor terug.

 2. Smaakt de kaas anders omdat jullie biologisch zijn?

  Hier kunnen we duidelijke over zijn: ja. De smaak van rauwmelkse kaas begint al bij het voer van onze koeien, dus ook ons land waar ze in grazen. Dit is de basis. In ons biologische land bevinden zich kruiden, klavers en verschillende type grassen. Dit is niet alleen goed voor de insecten maar ook voor de koeien. Een diversiteit aan kruiden is belangrijk voor de mineralenvoorziening van de dieren. Kruiden zijn de natuurlijke ‘medicijnen’ voor de koeien. De koeien weten vaak welke ze het best kunnen eten en wanneer.

 3. Komt jullie krachtvoer uit bijvoorbeeld Zuid Amerika?

  Nee, ons krachtvoer komt niet uit Zuid Amerika. Bijna alle mais en soja afkomstig van buiten Europa wordt genetisch aangepast zodat ze onder andere "round up" (glyfosaat) kunnen verdragen. Dit vergif wordt in heel de wereld ruim toegepast wat ernstige gevolgen heeft voor onder andere insecten en het milieu. Door biologisch krachtvoer te voeren vermijden we dat vergif in onze eigen voedselketen komt.

 4. Heeft Biologisch wel een toekomst? De wereld kan niet gevoed worden als alles 100 % biologisch is.

  Los van de discussie of dat wel of niet kan, geloven wij dat ieder individu een verschil kan maken. Wij dus ook! Wij vinden dat we ons stukje aarde mogen gebruiken in plaats van het uit te putten. Door in de gehele keten op een natuurlijke wijze te werken belasten we de natuur zo min mogelijk. Gelukkig is er in Nederland ruimte voor biologische producten en kiezen consumenten steeds vaker voor biologische alternatieven. Wij geloven dat Biologisch een goede toekomst heeft in Nederland.

 5. Blijven de kalfjes ook bij de moederkoe?

  Zo lang mogelijk. Dit punt is over het algemeen een kwetsbaar punt in de melkveehouderij. In de ideale wereld zou het kalf opgroeien bij de moeder, maar dan lopen we al snel tegen praktische problemen aan. Om maar een voorbeeld te noemen: koeien worden tweemaal daags gemolken in de melkput of meerdere keren met de melkrobot. Als iedere koe zijn kalf meeneemt dan past dat niet en gebeuren er ongelukken. Ongelukken zullen ook gebeuren in een vrijloopstal. De meest voorkomende ongelukken zijn vertrappingen van het kalf. Het negatieve beeld wat in de media geschetst wordt, waar beweerd wordt dat het kalf alle melk op zou drinken van de moeder en  de melkveehouder die melk niet meer kan verkopen is dus behoorlijk gekleurd en maakt duidelijk dat veel mensen niet precies weten hoe het in elkaar steekt.
  Echter, onze biologische stal waar we onze koeien melken met een melkrobot is speciaal ontworpen om het kalf langer bij de moederkoe te houden tot ca. 7 dagen. De voorzijde beschikt over een groot rond strohok welke kort bij de melkrobot zit. Van hieruit kan de moederkoe met voorrang naar de melkrobot en zal het kalf niet mee kunnen lopen, waarna de moederkoe weer terug zal keren bij haar kalf. Dit gedeelte van de stal is voor iedereen te bewonderen.

 6. Waarom is biologische kaas iets duurder?

   Dit is onder andere nodig omdat we minder grasopbrengst hebben van ons land (we hebben meer land nodig). De oorzaak is dat we geen kunstmest mogen gebruiken en minder organisch mest uit mogen rijden op ons land. Ook keuzes als gezonder biologisch krachtvoer beïnvloeden de prijs van de kaas. Omdat we de gehele bedrijfskolom zelf in handen hebben blijft onze kaas goed betaalbaar, en zijn wij vaak nog voordeliger dan gangbare kaas.

 7. Jullie verkochten al jullie kaas al zelf, waarom kiezen jullie voor biologisch? Maak je het jezelf niet moeilijker?

  Deze nieuwe manier van ondernemen past bij ons. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. De makkelijkste weg vinden wij vaak niet de leukste. We hebben met z'n vieren (Rien, Teunie, René en Sander) hiervoor gekozen en gaan dit samen met onze klanten tot een succes maken. Wij vinden dat we ons stukje aarde mogen gebruiken en ipv die uit te putten. Dat is onze verantwoording, en die willen wij ook nemen.

 8. Waar kunnen we jullie kaas kopen?

  Onze kaas kan in Nederland in onze boerderijwinkel, de plaatselijke Jumbo en speciaalzaken in de regio gekocht worden. Een aanzienlijk deel wordt verkocht buiten onze landsgrenzen.

 9. Hoe weten we dat biologisch ook echt biologisch is?

  Wij worden gecontroleerd door het SKAL. SKAL Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

  Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels.

 10. Is biologisch ook diervriendelijker?

  Dat wordt veel gedacht maar hoeft niet zo te zijn. Bij veel gangbare melkveehouders gaan de koeien ook naar buiten of hangen er massageborstels in de stal. Dierenwelzijn wordt vooral door de ondernemer zelf bepaald.

Kan je het antwoord op jou vraag niet vinden?

We hebben op deze pagina zorgvuldig ons best gedaan om op de meeste gestelde vragen een duidelijk antwoord te geven. Staat jou vraag hier niet tussen of wil je meer informatie? 

Vul het formulier hiernaast in en wij proberen zo snel mogelijk hier op te reageren.

 • 7 + 38 =